header image
 

Photo Album

Group as of November 14, 2017
Back (left to right): Xiaohong, Barinder, Hao, Yunong, Xian, Erik, Kamran
Front: Shuang, Minglei, Xinyun, Dorothea, Dr. Li, Kevin, Wan, Zeenat, Adriana (missing: Wei and Nan)
Group as of September 29, 2017
Left to right: Yunong, Wei, Xiaohong, Xian, Shuang, Hao, Xinyun, Kevin, Adriana, Dorothea, Erik, Zeenat
(missing: Barinder, Minglei, Wan, Nan)
Group as of July 29, 2017
Back (left to right): Xiaohong, Wei, Kevin, Hao, Xian, Yunong
Front: Shuang, Wan, Dr. Li, Adriana, Zeenat, Xinyun, Dorothea, Minglei (missing: Nan)
20170608_214943
Group at the 2017 ASMS Conference in San Antonio, Texas (June 8, 2017)
thumb_IMG_4617_1024
Group at the 2017 ASMS Conference in San Antonio, Texas (June 3, 2017)
thumb_IMG_4616_1024
Group at the 2017 ASMS Conference in San Antonio, Texas (June 3, 2017)
Group as of January 8, 2017
Back (left to right): Shuang, Xiaohong, Hao, Xian, Dr. Li, Kevin, Wei, Yunong
Front: Xinyun, Minglei, Dorothea, Wan, Adriana (missing: Nan, Taibo and Anna)
 IMG_5639
Group BBQ (September 20, 2016)
 DSCN6241
Group BBQ (August 6, 2016)
Hotpot 4.24.2015
Group Hotpot Dinner (April 24, 2015)
 Li group as of Dec 9, 2014
Group as of Dec 9th, 2014
From left to right: Kevin, Wei, Xian, Dr. Li, Jaspaul, Liyan, Ameneh, Chiao-Li, Zhen, Shuang,Yunong, Dorothea, Tao (missing: Tran, Yiman and Chenqu)
Li group Christmas Dec 14 2013 For Web
 Group as of Dec 14th, 2013
Back (left to right): Tao, Xian, Jaspaul, Wei, Ruokun
Middle: Yunong, Jun, Xiaohui, Yanan, Dr. Li, Yiman, Chiao-Li, Difei
Front: Yipei, Tran, Zhen
 
group 2013
Group as of July 2013
From left to right: Victoria*, Jared, Feng*, Yi*, Yanan, Difei, Jun,
Wei*, Yiman, Wei, Chiao-Li, Tran Tran, Ruokun (behind Tran Tran), Professor Li, Tao, Mingguo, Jared*, Feifei, Leon*.
Crouching: Zhen, Yipei.
*Non-group members.